Bartosz Wieczorek

xhtml/css/php workplace

Index of bartek/

Kontakt

Obok prezętuje kilka sposobów kontaktu ze mn±, jednakże najskuteczniejsz± form± pozostaje kontakt mail-owy

Bartosz Wieczorek

e-mail: kursphp[at]gmail[dot]com

gg:6746970

xhtml/css/php by Bartosz Wieczorek

wszelkie prawa zastrzeżone